சனி, 6 அக்டோபர், 2012

8-10-12 முதல் 12-10-12 வரை


போதையில் ஆடும் குறீயீட்டு எண்


என்ன செய்யலாம் ஏது செய்யலாம் என ஏதும் புரியாத இடத்தில் நிப்டி இருக்கிறது. இறங்க ஆசைப்பட ஆரம்பித்து விட்டாலும் புதிய முதலீட்டாளர்கல் வருகையால்
தன் நிலையில் இருந்து இறங்குவம் முடியவில்லை . ரூபாயின் பலம் , தங்கத்தின் டாலர் மதிப்பு, விரைவில் வர இருக்கும் அமெரிக்க தேர்தல் என
குழப்பத்தில் இருக்கிறது நிப்டி .

சென்ற வாரம் சொன்னது போல் இந்த வாரமுமும் ஒரு போயாட்டம் ஆடப்போகிறது நிப்டி .
5400 5510 5727 5789 5805 5841 5897

ஜடி இண்டஸ் : 6130 நோக்கி
பேங்க் இண்டக்ஸ்: 11026 யை நோக்கி
மிட் கேப் : 7880 நோக்கி

தங்கம் : 30495 - 31108 ( இறக்கம் )
வெள்ளி : 61100-63400 ( இறக்கம்)
N.G : 166.7 187.3 (சின்ன ஏற்றம்)
க்ரூடு : 4560-4812 (ஏற்றம்)
நிக்கல் : 934 - 985 (பக்கவாட்டில் இறங்கு முகம்)
காப்பர்: 430 440 (பக்கவாட்டில்)

ரூபாய் : பலவீணம் அடைய வாய்ப்பு இருக்கும் .