சனி, 22 டிசம்பர், 2012

24 -12- 12 முதல் 28-12-12 வரை

கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு தேவைப்படுகிறது காளைக்கு

நிப்டி 5712 யை நோக்கி ஸ்டாப் லாஸ் : 6004 ,
( 5830 5862 5897 5929 5963 5995 6026 )


பேங்க் நிப்டி 12000 தை நோக்கி


ஐ.டி நிப்டி : 6050 நோக்கி

மிட் கேப்ஸ் : 8021 நோக்கி

ரியாலிட்டி 262 யை நோக்கி


வாங்க பரிதுரைக்கும் பங்குகள் : (சாட் டேம் டெலிவரி)


IL&FSENGG-EQ
TIDEWATER-EQ
SICAGEN-EQ
REFEX-BE
PFC-F3
OPTOCIRCUI-F2
OPTOCIRCUI-F1
LLOYDELENG-EQ
LGBFORGE-EQ
IOB-F3
TINPLATE-EQ
HONAUT-EQ
GTNIND-EQ
GALLISPAT-EQ
EUROTEXIND-EQ
EMAMIINFRA-EQ
BROADCAST-EQ
CLASSIC-BE
CUB-EQ

தங்கம் & வெள்ளியில் ஒரு சின்ன முன்னேற்றம் காணப்படும் (கரண்சி

மதிப்பு காரணமாக அதிகமாக ஊசல் ஆடும்)

காப்பர் : 421 மற்றும் 412 யை நோக்கி
நிக்கல் : 937 மற்றும் 917 நோக்கி

lead : அதிக மாற்றம் இருக்காது .. கொஞ்சம் குறையலாம்
க்ரூடு : (கரண்சி மதிப்பு காரணமாக அதிகமாக ஊசல் ஆடும்) மேலே

செல்லும்
நே.கேஸ் : 196 , 203 நோக்கி


அடுத்த அப்டேட் அடுத்தவாரம் செய்யப்படாது ...ஜனவரி 5 ம் தேதிக்கு மேல் தான்